Kodeks Przejrzystości

 

Kodeks Przejrzystości to część europejskiego projektu, którego celem jest zwiększenie przejrzystości współpracy branży farmaceutycznej  ze środowiskiem medycznym. Został przygotowany przez Europejską Federację Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA), którą w Polsce reprezentuje Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.

Kodeks Przejrzystości określa zasady udostępniania informacji na temat współpracy firm farmaceutycznych z przedstawicielami zawodów medycznych oraz organizacjami ochrony zdrowia. Dzięki temu opinia publiczna będzie miała możliwość poznania rzeczywistego wymiaru oraz znaczenia tej współpracy dla systemu ochrony zdrowia, rozwoju medycyny i dobra pacjentów.

Stała współpraca innowacyjnych firm farmaceutycznych z przedstawicielami zawodów medycznych jest naturalnym elementem systemu ochrony zdrowia. Polega ona na wzajemnej wymianie wiedzy, która jest kluczowa w badaniach nad nowymi lekami i ma wpływ na rozwój całej medycyny. Przedstawiciele zawodów medycznych oraz współpracujące z nimi organizacje dostarczają branży farmaceutycznej cennej, niezależnej i fachowej wiedzy opartej na doświadczeniu klinicznym i praktyce w leczeniu chorób. Ich fachowa wiedza pomaga w lepszym dostosowywaniu produktów do potrzeb pacjentów, a tym samym w całościowym doskonaleniu opieki nad chorymi.

Kodeks Przejrzystości umożliwia rzetelne i przejrzyste ukazanie zakresu i wartości tej współpracy i stanowi ważny krok w kierunku budowy większego zaufania między branżą farmaceutyczną, środowiskiem medycznym a pacjentami.

Nota Metodologiczna za rok 2015

Raport za rok 2015

Nota Metodologiczna za rok 2016

Raport za rok 2016

Kontakt:

Takeda Polska sp. z o.o.
Dział Compliance
00-838 Warszawa, ul. Prosta 68
Adres e-mail:  pl.abi@takeda.com
Numer faksu: +48 22 608 13 03

Nota prywatności

Opublikowane dane nie mogą być wykorzystywane dla celów innych niż cel przejrzystości wskazany w Kodeksie Przejrzystości przygotowanym przez Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA. Publikacja nie oznacza wyrażenia zgody dla osób korzystających z Raportu do przetwarzania danych przedstawicieli zawodów medycznych, w tym w szczególności łączenia, porównywania danych z informacjami opublikowanymi przez innych sygnatariuszy Kodeksu Przejrzystości.  

 

Niniejsza strona korzysta z plików cookie w celach statystycznych oraz ułatwienia korzystania z serwisu. Ustawienia te można zmienić.

 

Takeda Pharma